interpretacje"Sztuka czyści duszę z codziennej warstwy kurzu" Pablo Picasso

Najbardziej ciekawi mnie moment zetknięcia dzieła sztuki z jego odbiorcą. Wielość i różnorodność interpretacji zależne od wyobraźni, wrażliwości, emocjonalności, intelektu, kultury, wiedzy o świecie... 
Nie tyle to na co patrzysz a to, co widzisz i czujesz.